Liñas de investigación

  • Cultura política.
  • Elecciones e partidos políticos.
  • Federalismo: teoría e comparación.
  • Goberno multinivel. Goberno local, autonómico e Unión Europea.
  • Marketing político: estratexias e comunicación política.
  • Nacionalismo e identidades colectivas: mobilización, organización e discurso.
  • Xestión pública. Políticas públicas.