Oferta científica

  • Curso de posgrao.
  • Difusión da teoría e práctica da Propiedade Industrial en colaboración co SEGAPI
  • Docencia.
  • Informes e dictames.
  • Revista 'Actas de Dereito Industrial'.