Liñas de investigación

  • Dereito da competencia.
  • Dereito de autor e novas tecnoloxías.
  • Dereito mercantil.
  • Propiedade industrial.