A xudicialización da violencia golpista. Unha mirada transversal á administración de xustiza entre 1930 e 1942

  1. Cidrás Fuentes, Aldara
Dirixida por:
  1. Lourenzo Fernández Prieto Director
  2. Antonio Míguez Macho Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2023

Tribunal:
  1. Xose Manoel Nuñez Seixas Presidente/a
  2. Elisabet Velo Fabregat Secretario/a
  3. Alejandro Alonso Nogueira Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Historia

Tipo: Tese

Resumo

A historia do golpe de Estado de 1936 é tamén, a historia dun asalto ao Estado xurisdicional. E é que a xurisdición non é un aspecto máis do Estado, senón que está na cerna mesma do concepto de soberanía. Os golpistas precisaban configurarse como contraestado que exerce a súa función xurisdicional para evidencciar que eles mesmos eran, en efecto, o verdadeiro Estado. Asemade, foi a través do exercicio desta mesma función xurisdicional como os sublevados canalilzaron fundamentalmente as súas lóxicas eliminacionistas. O exceso de aparente celo e o interese nun normativismo performativo xa dende os primeiros momentos do conflito evidencian que a administración de xustiza foi unha peza clave na súa estratexia, ofrecendo múlltiplles utilidades alén do punitivismo contra un outro político.