Os Oterounha saga de prateiros fundamental na historia de Compostela

  1. Ana Pérez Varela
Libro:
Sagas empresariais de Santiago
  1. Miguel Cabo Villaverde (ed. lit.)
  2. Rafael García Ferreira (ed. lit.)

Editorial: Consorcio de Santiago ; Guiverny

ISBN: 9788416753758

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 61-76

Tipo: Capítulo de libro