Avaliación do trigo autóctono panificable dentro dun sistema de rotación sostible

  1. ALMEIDA GARCÍA, FERNANDO
Supervised by:
  1. Santiago Pereira Lorenzo Director
  2. Benigno Ruiz Nogueiras Co-director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 23 November 2022

Committee:
  1. José Alberto Oliveira Prendes Chair
  2. María Belén Díaz Hernández Secretary
  3. Luis Urquijo Zamora Committee member
Department:
  1. Department of Plant Production and Engineering Projects

Type: Thesis

Abstract

O obxectivo principal da investigación foi avaliar a resposta do trigo autóctono (Triticum aestivum L.) en rotación con Lupinus albus L. doce incluíndo un ano de barbeito fronte ao monocultivo. A investigación situouse na localidade de Tabeaio (Carral), prolongouse durante 3 anos analizando 13 variables de resposta no terceiro ano, vencelladas ao rendemento e á calidade panadeira. A rotación influíu no rendemento de gran, nas impurezas, no peso hectolitro e no peso de mil sementes. O monocultivo afectou negativamente ás variables anteriores. Por outro lado, contribuiuse á avaliación do ciclo de vida de diferentes rotacións con variedades locais de trigo. O trigo autóctono mellora o perfil ambiental destas rotacións gracias a súa menor dependencia de agroquímicos.