Avaliación do trigo autóctono panificable dentro dun sistema de rotación sostible

  1. ALMEIDA GARCÍA, FERNANDO
unter der Leitung von:
  1. Santiago Pereira Lorenzo Doktorvater
  2. Benigno Ruiz Nogueiras Co-Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 23 von November von 2022

Gericht:
  1. José Alberto Oliveira Prendes Präsident/in
  2. María Belén Díaz Hernández Sekretärin
  3. Luis Urquijo Zamora Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

Art: Dissertation

Zusammenfassung

O obxectivo principal da investigación foi avaliar a resposta do trigo autóctono (Triticum aestivum L.) en rotación con Lupinus albus L. doce incluíndo un ano de barbeito fronte ao monocultivo. A investigación situouse na localidade de Tabeaio (Carral), prolongouse durante 3 anos analizando 13 variables de resposta no terceiro ano, vencelladas ao rendemento e á calidade panadeira. A rotación influíu no rendemento de gran, nas impurezas, no peso hectolitro e no peso de mil sementes. O monocultivo afectou negativamente ás variables anteriores. Por outro lado, contribuiuse á avaliación do ciclo de vida de diferentes rotacións con variedades locais de trigo. O trigo autóctono mellora o perfil ambiental destas rotacións gracias a súa menor dependencia de agroquímicos.