Á marxe da leia delincuencia común en Lugo durante o franquismo (1945-1966)

  1. López Fernández, Tamara
Dirixida por:
  1. Ana Cabana Iglesia Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2023

Departamento:
  1. Departamento de Historia

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese de doutoramento proxéctase como un estudo transversal sobre a delincuencia común que tivo lugar no Partido Xudicial de Lugo no contexto da ditadura franquista, de 1945 a 1966, anos que marcan o período de consolidación por excelencia do réxime. A investigación pretende achegarse ao universo delituoso a través da integración de múltiples perspectivas metodolóxicas e analíticas, entre outras: a historia local, o xiro espacial, a da microhistoria e a da historia cotiá, aquelas que entendemos permiten examinar con maior grao de detalle as vidas das clases subalternas. Mediante a revisión pormenorizada de documentación xudicial, depositada no Arquivo Histórico Provincial de Lugo e na Audiencia Provincial de Lugo, daremos conta das características da delincuencia, ofrecendo tipoloxías, tendencias e perfís.