A radio como recurso para a promoción da educación interxeracional, o avellentamento activo e a inclusión sociocomunitaria

  1. Lucía Abarrategui Amado
Supervised by:
  1. Jesús Rodríguez Rodriguez Director
  2. María-Helena Zapico-Barbeito Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 2022

Committee:
  1. Mariano Sánchez Martínez Chair
  2. Patricia Digón Regueiro Secretary
  3. Paula M. Gonçalves Alves de Quadros Flores Committee member
Department:
  1. Department of Pedagogy and learning

Type: Thesis

Abstract

Nesta investigación analízase o potencial da radio na promoción da educación interxeracional, o avellentamento activo e a inclusión sociocomunitaria. Para isto, desenvolvemos e avaliamos un Programa Interxeracional (PI) de radio nunha escola rural a través da análise de contido das entrevistas, notas de campo e producións escritas polas persoas participantes. A mostra está composta por alumnado, persoas maiores, familias e profesorado. Os resultados confirman que o PI axudou a derrubar estereotipos, reportou beneficios mutuos entre as participantes, motivou o traballo colaborativo e contribuíu á salvagarda do patrimonio cultural. Doutro lado, a avaliación permitiunos detectar unha serie de melloras, de cara a futuros PI, como o proceso para convocar ás persoas maiores