A radio como recurso para a promoción da educación interxeracional, o avellentamento activo e a inclusión sociocomunitaria

  1. Lucía Abarrategui Amado
unter der Leitung von:
  1. Jesús Rodríguez Rodriguez Doktorvater
  2. María-Helena Zapico-Barbeito Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 2022

Gericht:
  1. Mariano Sánchez Martínez Präsident/in
  2. Patricia Digón Regueiro Sekretär/in
  3. Paula M. Gonçalves Alves de Quadros Flores Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Art: Dissertation

Zusammenfassung

Nesta investigación analízase o potencial da radio na promoción da educación interxeracional, o avellentamento activo e a inclusión sociocomunitaria. Para isto, desenvolvemos e avaliamos un Programa Interxeracional (PI) de radio nunha escola rural a través da análise de contido das entrevistas, notas de campo e producións escritas polas persoas participantes. A mostra está composta por alumnado, persoas maiores, familias e profesorado. Os resultados confirman que o PI axudou a derrubar estereotipos, reportou beneficios mutuos entre as participantes, motivou o traballo colaborativo e contribuíu á salvagarda do patrimonio cultural. Doutro lado, a avaliación permitiunos detectar unha serie de melloras, de cara a futuros PI, como o proceso para convocar ás persoas maiores