Repoblación rural pos-COVID-19:Reflexiones desde el territorio

  1. Mireia Baylina
  2. Maria Dolors García Ramón
  3. Montserrat Villarino
  4. María Josefa Mosteiro
  5. Ana María Port
  6. Isabel Salamaña
Libro:
¿Renacimiento rural?: Los espacios rurales en época de pos-pandemia
  1. Juan Gabriel Tirado Ballesteros (coord.)
  2. Mª Ángeles Piñeiro Antelo (coord.)
  3. Valerià Paül (coord.)
  4. Rubén Camilo Lois González (coord.)

Editorial: Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, IDEGA

ISBN: 978-84-124962-7-7

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 33-38

Tipo: Capítulo de libro