Digital native fact-checkers around the worldnotes on their development, main features and verification models

 1. Ángel Vizoso 1
 2. Carlos Toural Bran 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Emerging practices in the age of automated digital journalism: models, languages, and storytelling
 1. Berta García Orosa (ed. lit.)
 2. Sara Pérez Seijo (ed. lit.)
 3. Ángel Vizoso (ed. lit.)

Editorial: Routledge/Taylor & Francis Group ; Taylor & Francis

ISBN: 978-1-032-19779-1 978-1-032-12851-1

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 19-28

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.4324/9781003260813-3 WoS: WOS:000953222600003 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Web of Science: 0 (09-10-2023)
 • Citas en Dimensions: 0 (04-02-2024)

Dimensions

(Datos actualizados na data de 04-02-2024)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes (2 anos): 0
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.0