Young audience wanted!journalism looks to the future

 1. Jorge Vázquez-Herrero 1
 2. María-Cruz Negreira-Rey 1
 3. Gabriela Zago 2
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

 2. 2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  info

  Universidade Federal do Rio Grande do Sul

  Porto Alegre, Brasil

  ROR https://ror.org/041yk2d64

Libro:
Emerging practices in the age of automated digital journalism: models, languages, and storytelling
 1. Berta García-Orosa (ed. lit.)
 2. Sara Pérez-Seijo (ed. lit.)
 3. Ángel Vizoso (ed. lit.)

Editorial: Routledge/Taylor & Francis Group ; Taylor & Francis

ISBN: 978-1-032-19779-1 978-1-032-12851-1

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 56-66

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.4324/9781003260813-6 WoS: WOS:000953222600006 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 1 (25-02-2024)
 • Citas en Web of Science: 1 (09-10-2023)
 • Citas en Dimensions: 1 (04-02-2024)

Dimensions

(Datos actualizados na data de 04-02-2024)
 • Total de citas: 1
 • Citas recentes (2 anos): 1
 • Field Citation Ratio (FCR): 2.53