Information visualizationfeatures and challenges in the production of data stories

 1. Ana Figueiras 1
 2. Ángel Vizoso 2
 1. 1 Universidade Nova de Lisboa
  info

  Universidade Nova de Lisboa

  Lisboa, Portugal

  ROR https://ror.org/02xankh89

 2. 2 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Total journalism: Models, techniques and challenges
 1. Jorge Vázquez Herrero (dir.)
 2. Alba Silva Rodríguez (dir.)
 3. María Cruz Negreira Rey (dir.)
 4. Carlos Toural Bran (dir.)
 5. Xosé López García (dir.)

Editorial: Springer Suiza

ISBN: 978-3-030-88027-9

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 83-96

Tipo: Capítulo de libro