Patrimonio, educación y ciudadanía

  1. Andrés Domínguez Almansa
Dirixida por:
  1. Ramón López Facal Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2022

Departamento:
  1. Departamento de Didácticas Aplicadas

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese preséntase mediante o modelo de compendio de publicacións. Aborda o desenvolvemento de competencias do profesorado de educación primaria en formación inicial. Dende a perspectiva da educación patrimonial e mediante unha metodoloxía cualitativa, mostra que asumir un modelo crítico do patrimonio permite desenvolver no profesorado en formación competencias sociais que melloran a súa competencia social e cívica e redunda nunha mellor competencia profesional. Isto faise evidente ao comprobar a súa capacidade para trasladar a experiencia formativa adquirida nas aulas universitarias á formación cognitiva e social do alumnado de educación primaria.