Patrimonio, educación y ciudadanía

  1. Domínguez Almansa, Andrés
unter der Leitung von:
  1. Ramón López Facal Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 22 von Juni von 2022

Gericht:
  1. Alejandro Ibañez Echeverría Präsident/in
  2. Xosé Ramón Veiga Alonso Sekretär
  3. Maria Helena Mendes Nabais Faria Pinto Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Didácticas Aplicadas

Art: Dissertation

Zusammenfassung

Esta tese preséntase mediante o modelo de compendio de publicacións. Aborda o desenvolvemento de competencias do profesorado de educación primaria en formación inicial. Dende a perspectiva da educación patrimonial e mediante unha metodoloxía cualitativa, mostra que asumir un modelo crítico do patrimonio permite desenvolver no profesorado en formación competencias sociais que melloran a súa competencia social e cívica e redunda nunha mellor competencia profesional. Isto faise evidente ao comprobar a súa capacidade para trasladar a experiencia formativa adquirida nas aulas universitarias á formación cognitiva e social do alumnado de educación primaria.