Imprinting Using Smart Polymers

  1. Alvarez-Lorenzo, C.
  2. Concheiro, A.
  3. Chuang, J.
  4. Grosberg, A.Y.
Libro:
Smart Polymers: Applications in Biotechnology and Biomedicine

ISBN: 9780849391613

Ano de publicación: 2007

Páxinas: 211-245

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1201/9781420008623-12 GOOGLE SCHOLAR