Ecologies digitals i aprenentatge autodirigitPresentació del monogràfic

 1. González-Sanmamed, Mercedes 1
 2. Prendes Espinosa, M.ª Paz 2
 3. Souto-Seijo, Alba 3
 1. 1 Universidade da Coruña
  info

  Universidade da Coruña

  La Coruña, España

  ROR https://ror.org/01qckj285

 2. 2 Universidad de Murcia
  info

  Universidad de Murcia

  Murcia, España

  ROR https://ror.org/03p3aeb86

 3. 3 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Educar

ISSN: 0211-819X 2014-8801

Ano de publicación: 2022

Título do exemplar: Ecologies digitals i aprenentatge autodirigit

Volume: 58

Número: 2

Páxinas: 279-290

Tipo: Artigo

DOI: 10.5565/REV/EDUCAR.1604 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDDD editor

Outras publicacións en: Educar

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Scopus: 1 (26-01-2024)
 • Citas en Dialnet Métricas: 1 (06-02-2024)
 • Citas en Web of Science: 0 (19-10-2023)
 • Citas en Dimensions: 1 (23-02-2024)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2022
 • Impacto SJR da revista: 0.441
 • Cuartil maior: Q2
 • Área: Education Cuartil: Q2 Posición na área: 613/1438
 • Área: Communication Cuartil: Q2 Posición na área: 152/471
 • Área: Human-Computer Interaction Cuartil: Q3 Posición na área: 84/130

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2022
 • Factor de impacto da revista: 1,110
 • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C1 Posición no ámbito: 38/232

CIRC

 • Ciencias Sociais: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2022
 • CiteScore da revista: 2.5
 • Área: Communication Percentil: 71
 • Área: Education Percentil: 61
 • Área: Human-Computer Interaction Percentil: 26

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Ano 2022
 • JCI da revista: 0.57
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH Cuartil: Q3 Posición na área: 422/759

Dimensions

(Datos actualizados na data de 23-02-2024)
 • Total de citas: 1
 • Citas recentes (2 anos): 1

Referencias bibliográficas

 • BACIGALUPO, M. (2022). Competence frameworks as orienteering tools. RiiTE: Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, 12, 20-33. https://doi.org/10.6018/riite.523261
 • BANDURA, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman.
 • BARKLEY, R. A. (2012). Executive functions: What they are, how they work, and why they evolved. Guilford Press.
 • BOYER, S. L.; EDMONDSON, D. R.; ARTIS, A. B. y FLEMING, D. (2014). Self-Directed Learning: A Tool for Lifelong Learning. Journal of Marketing Education, 36(1), 20-32. https://doi.org/10.1177/0273475313494010
 • EUROPEAN COMMISSION (2019). Key competences for lifelong learning. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2766/569540
 • GENG, S.; LAW, K. M. Y. y NIU, B. (2019). Investigating self-directed learning and technology readiness in blending learning environment. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1). https://doi.org/10.1186/s41239-019-0147-0
 • GONZÁLEZ-SANMAMED, M.; MUÑOZ-CARRIL, P. C. y ESTÉVEZ, I. (2021). Ecologías Digitales en tiempos de COVID-19. Publicaciones, 51(3), 7-16. https://revistaseug.ugr.es/index.php/publicaciones/article/view/21874.
 • GONZÁLEZ-SANMAMED, M.; MUÑOZ-CARRIL, P. C. y SANTOS, F. (2019). Key components of learning ecologies: A Delphi assessment. British Journal of Educational Technology, 50(4), 1639-1655. https://doi.org/10.1111/bjet.12805
 • GONZÁLEZ-SANMAMED, M.; SANGRÀ, A.; SOUTO-SEIJO, A. y ESTÉVEZ, I. (2020). Learning ecologies in the digital era: Challenges for higher education. Publicaciones, 50(1), 83-102. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i1.15671
 • KNOWLES, M. S.; HOLTON, E. F. y SWANSON, R. A. (2005). The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (6.ª ed.). Elsevier.
 • LI, N.; HUIJSER, H.; XI, Y.; LIMNIOU, M.; ZHANG, X. y KEK, M. (2022). Disrupting the Disruption: A Digital Learning HeXie Ecology Model. Education Sciences, 12(2). https://doi.org/10.3390/educsci12020063
 • PRENDES, M. P. y CERDÁN CARTAGENA, F. (2021). Tecnologías avanzadas para afrontar el reto de la innovación educativa. RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 24(1), 35-53. https://doi.org/10.5944/ried.24.1.28415
 • PRENDES, M.; MONTIEL RUIZ, F. J. y GONZÁLEZ CALATAYUD, V. (2021). Uso de TIC por parte del profesorado de enseñanza secundaria analizado a partir del modelo de ecologías de aprendizaje: Estudio de caso en la región de Murcia. Publicaciones, 51(3), 109-163. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18374
 • SANGRÀ, A.; RAFFAGHELLI, J. E.; GONZÁLEZ-SANMAMED, M. y MUÑOZ-CARRIL, P. C. (2021). Desarrollo profesional de maestros de primaria desde la óptica de las ecologías de aprendizaje: Nuevas formas de actualizarse en tiempos inciertos. Publicaciones, 51(3), 21-45. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.20790
 • SANGRÀ, A.; RAFFAGHELLI, J. y GUITERT, M. (2019). Learning ecologies through a lens: Ontological, methodological and applicative issues. A systematic review of the literature. British Journal of Educational Technology, 50(4), 1619-1638. https://doi.org/10.1111/bjet.12795