New neural networks based on Extreme Learning Machine

  1. Albtoush, Audi Issa
Dirixida por:
  1. Manuel Fernández Delgado Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 11 de maio de 2022

Tribunal:
  1. José Tomás Palma Méndez Presidente/a
  2. Roberto Iglesias Rodríguez Secretario
  3. Manisha Sanjay Sirsat Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Electrónica e Computación

Tipo: Tese

Resumo

A extreme learning machine (ELM) é unha popular rede neuronal que ten dous importantes inconvintes con datos grandes: a necesidade de sintonizar o número de neuronas ocultas e a pseudo-inversión da matriz coas actividades destas neuronas. Este tese desenvolve algoritmos que conservan a simplicidade e velocidade da rede ELM e: 1) evitan a sintonización e limitan o tamano da matriz de activacións na capa oculta; 2) melloran a calidade da rede ELM cunha elección axeitada dos valores aleatorios das polarizacións ocultas; 3) aceleran a sintonización do hiper-parámetro reducindo o número de entrenamentos necesarios.