Information Visualization: Features and Challenges in the Production of Data Stories

  1. Figueiras, A.
  2. Vizoso, Á.
Colección de libros:
Studies in Big Data

ISSN: 2197-6511 2197-6503

Ano de publicación: 2022

Volume: 97

Páxinas: 83-96

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-88028-6_7 GOOGLE SCHOLAR