Role of RBM3 in cerebral ischemia

  1. Paulo Ávila Gómez
unter der Leitung von:
  1. José Antonio Castillo Sánchez Doktorvater
  2. Francisco Campos Pérez Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 2022

Gericht:
  1. María Gutiérrez Fernández Präsident/in
  2. Pablo Hervella Lorenzo Sekretär/in
  3. José Manuel Morao Cabral Ferro Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Art: Dissertation

Zusammenfassung

O ictus é a segunda causa de morte a nivel mundial con consecuencias devastadoras e una incidencia cada vez maior. A pesar dos avances en investigación experimental e manexo clínico, a única estratexia farmacolóxica dispoñible para o ictus isquémico é o activador do plasminóxeno tisular, ou rtPA. A hipotermia é unha das estratexias terapéuticas máis prometedoras contra a isquemia cerebral. Con todo, a súa traslacionalidade resulta complicada debido aos efectos adversos asociados (pneumonía, arritmia ou coagulopatías). Neste sentido, as proteínas de choque por frío poderían ser unha ferramenta terapéutica valiosa sen os efectos adversos mencionados O presente traballo achega datos clínicos sobre os efectos da hipotermia na expresión de RBM3 e o prognóstico dos pacientes, e explora a influencia da temperatura en FGF21 (un novo inductor de RBM3) e os niveis de RBM3 en pacientes obesos con ictus. Ademais, estudamos o efecto protector da hipotermia e RBM3 nun modelo de isquemia cerebral en ratos.