Role of RBM3 in cerebral ischemia

  1. Paulo Ávila Gómez
Supervised by:
  1. José Antonio Castillo Sánchez Director
  2. Francisco Campos Pérez Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 2022

Committee:
  1. María Gutiérrez Fernández Chair
  2. Pablo Hervella Lorenzo Secretary
  3. José Manuel Morao Cabral Ferro Committee member
Department:
  1. Department of Psychiatry, Radiology, Public Health, Nursing and Medicine

Type: Thesis

Abstract

O ictus é a segunda causa de morte a nivel mundial con consecuencias devastadoras e una incidencia cada vez maior. A pesar dos avances en investigación experimental e manexo clínico, a única estratexia farmacolóxica dispoñible para o ictus isquémico é o activador do plasminóxeno tisular, ou rtPA. A hipotermia é unha das estratexias terapéuticas máis prometedoras contra a isquemia cerebral. Con todo, a súa traslacionalidade resulta complicada debido aos efectos adversos asociados (pneumonía, arritmia ou coagulopatías). Neste sentido, as proteínas de choque por frío poderían ser unha ferramenta terapéutica valiosa sen os efectos adversos mencionados O presente traballo achega datos clínicos sobre os efectos da hipotermia na expresión de RBM3 e o prognóstico dos pacientes, e explora a influencia da temperatura en FGF21 (un novo inductor de RBM3) e os niveis de RBM3 en pacientes obesos con ictus. Ademais, estudamos o efecto protector da hipotermia e RBM3 nun modelo de isquemia cerebral en ratos.