Synthesis of iron oxides and physico-chemical analyzes for Physical applications

  1. Ben Ayed, Rihab
Dirixida por:
  1. Najouna Turki Kamoun Director
  2. José Rivas Rey Director
  3. Yolanda Piñeiro Redondo Director

Universidade de defensa: Université de Tunis El Manar

Fecha de defensa: 25 de outubro de 2021

Tribunal:
  1. Abdelaziz Meftah Presidente/a

Tipo: Tese