Departamento: Departamento de Física Aplicada

Facultade: Facultade de Física

Agrupación estratéxica de I+D+i: Agrupación Estratéxica en Materiais (AEMAT)

Instituto: Instituto de Materiais

Área: Electromagnetismo

Grupo de investigación: Magnetismo e Nanotecnoloxía

Correo el.: jose.rivas@usc.es