Estudios PET con FMISO para la localización de regiones hipóxicas "in vivo" en modelos experimentales

  1. Gómez Lado, Noemí
unter der Leitung von:
  1. Pablo Aguiar Fernández Doktorvater
  2. Alvaro Ruibal Morell Doktorvater
  3. Antonio Manuel Castro Castro Betreuer/in

Universität der Verteidigung: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 20 von April von 2022

Gericht:
  1. Francisco Javier Otero Espinar Präsident
  2. Javier Pereira-Loureiro Sekretär/in
  3. Aida Niñerola Baizán Vocal

Art: Dissertation

Teseo: 710074 DIALNET lock_openRUC editor

Zusammenfassung

O Fluoromisonidazol ([18F]FMISO) é un radiofármaco que se emprega para a detección de tecidos hipóxicos in vivo mediante a PET. Debido a que o acúmulo deste trazador está inversamente relacionado coa presión parcial de osíxeno celular, podería ser un indicador potencial da penumbra, é dicir, do tecido danado potencialmente salvable. O obxectivo principal desta Tese Doutoral é explorar o uso do FMISO en modelos experimentais de hemorraxia cerebral e enfermidade arterial periférica inducidos en ratas. Esta Tese Doutoral permitiu confirmar a viabilidade da técnica de PET con FMISO para o estudo da presenza de rexións hipóxicas in vivo, tratándose dunha ferramenta útil para o seguimento da evolución dunha determinada patoloxía en ensaios clínicos con pacientes