Ciclo vital y deporte

  1. Joaquín Dosil Díaz
  2. Eva María Taboada Ares
Libro:
Orientación e intervención psicopedagógica: libro de actas. Santiago de Compostela, 8 a 11 septiembre 1999
  1. Agustín Dosil Maceira (dir. congr.)

Editorial: Fundación SEK

Año de publicación: 1999

Páginas: 310

Congreso: Congreso Internacional de Psicología y Educación (3. 1999. Santiago de Compostela)

Tipo: Aportación congreso