Ciclo vital y deporte

  1. Joaquín Dosil Díaz
  2. Eva María Taboada Ares
Book:
Orientación e intervención psicopedagógica: libro de actas. Santiago de Compostela, 8 a 11 septiembre 1999
  1. Agustín Dosil Maceira (dir. congr.)

Publisher: Fundación SEK

Year of publication: 1999

Pages: 310

Congress: Congreso Internacional de Psicología y Educación (3. 1999. Santiago de Compostela)

Type: Conference paper