Sánchez Rei, Xosé Manuel (2021)O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais. Santiago de Compostela: Laiovento, 617 pp.

 1. Souto Cabo, José Antonio 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Madrygal: Revista de estudios gallegos

ISSN: 1138-9664

Ano de publicación: 2021

Número: 24

Páxinas: 333-336

Tipo: Recensión

DOI: 10.5209/MADR.80253 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Madrygal: Revista de estudios gallegos

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Web of Science: 0 (19-10-2023)
 • Citas en Dimensions: 0 (18-02-2024)

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2021
 • Factor de impacto da revista: 0,030
 • Ámbito: FILOLOGÍA HISPÁNICA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 76/132
 • Ámbito: FILOLOGÍAS Cuartil: C4 Posición no ámbito: 216/327

CIRC

 • Ciencias Humanas: B

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Ano 2021
 • JCI da revista: 0.44
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: LITERATURE, ROMANCE Cuartil: Q3 Posición na área: 70/109

Dimensions

(Datos actualizados na data de 18-02-2024)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes (2 anos): 0
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.0