Sánchez Rei, Xosé Manuel (2021)O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais. Santiago de Compostela: Laiovento, 617 pp.

  1. Souto Cabo, José Antonio 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
    info

    Universidade de Santiago de Compostela

    Santiago de Compostela, España

    ROR https://ror.org/030eybx10

Zeitschrift:
Madrygal: Revista de estudios gallegos

ISSN: 1138-9664

Datum der Publikation: 2021

Nummer: 24

Seiten: 333-336

Art: Rezension

DOI: 10.5209/MADR.80253 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor

Andere Publikationen in: Madrygal: Revista de estudios gallegos