Chapter 13: Effect of Dietary Fat on Gut Microbiota

  1. Sinisterra-Loaiza, L.
  2. Cardelle-Cobas, A.
Colección de libros:
Food Chemistry, Function and Analysis

ISSN: 2398-0664 2398-0656

Ano de publicación: 2022

Volume: 2022-January

Número: 29

Páxinas: 308-331

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1039/9781839165078-00308 GOOGLE SCHOLAR