A Gestão de Comunicação de Marca das PME. Análise das Startups em Portugal

  1. Paula Cristina Ribeiro de Oliveira
Dirixida por:
  1. José Miguel Túñez López Director
  2. Ana Paula de Azevedo Arriscado Ribeiro Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2021

Tribunal:
  1. Francisco Campos Freire Presidente
  2. Rosa María Campos Sobreira Secretario/a
  3. Ana Gabriela Custódio Frazâo Nogueira Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese

Teseo: 678893 DIALNET

Resumo

A marca, actualmente, asume unha importancia vital para as empresas e este proxecto de investigación doutoral incide sobre os retos da xestión da comunicación de marca para PYMES (enfoque teórico) e para startups en Portugal (análise práctico). El desafío está na encrucillada entre el branding e as startups, e foi estimulante comprender como os emprendedores deben afrontar os retos da comunicación de marca na era da sociedade en rede, na que o consumidor está a beira das empresas. A maior contribución deste estudo é aportar un maior coñecemento sobre o Branding, particularmente el Lean Branding, aplicado a unha realidade empresarial afirmativa. O Lean Branding demostra que é posible construír marcas de maneira áxil, unha metodoloxía enfocada ao emprendedor do século XXI.