From infographics to postinfographics

  1. Vizoso, A.
  2. Figueiras, A.
  3. Dick, M.
Libro:
Information Visualization in The Era of Innovative Journalism

ISBN: 9780367360498

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 64-81

Tipo: Capítulo de libro