As cantigas de loor de Santa María(edición e comentario)

  1. Fidalgo, Elvira coord.
  2. Magán Abelleira, Fernando coord.
  3. Arbor Aldea, Mariña coord.
  4. Muíña, Milagros coord.
  5. Botana Villar, María Xesús coord.

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3780-7

Ano de publicación: 2003

Tipo: Libro