Study of exposure to contaminants coming from materials in contact with foods

  1. Lestido Cardama, Antía
Dirixida por:
  1. Ana I. Rodríguez Bernaldo de Quirós Director
  2. Raquel Sendón García Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 23 de abril de 2021

Tribunal:
  1. José Manuel Cruz Freire Presidente/a
  2. María Asunción Lage Yusty Secretaria
  3. Ana Teresa Sanches Silva Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese doutoral componse de 13 capítulos dedicados, por un lado, ao estudo da exposición alimentaria a migrantes procedente dos materiais de envasado dentro do proxecto nacional MIGRAEXPO, e, por outro lado, ao estudo de recubrimentos poliméricos para contacto alimentario en latas metálicas dentro do proxecto nacional MIGRACOATING. Para completar a investigación desenvolvida nesta tese, realizouse un estudo para determinar a migración de dialquilcetonas desde materiais de papel e cartón en alimentos e simulantes alimentarios. Esta investigación levouse a cabo no Instituto Fraunhofer (Alemaña). No capítulo 12, para dar un paso máis nesta investigación, realizouse un estudo para avaliar o comportamento dos migrantes durante o proceso de dixestión gastrointestinal. No estudo proposto, utilizouse un sistema de dixestión gastrointestinal in vitro para investigar o comportamento e a bioaccesibilidade do bisfenol S no proceso de dixestión.