Information visualization in the era of innovative journalism

  1. Toural-Bran, C.
  2. Vizoso, A.
  3. Pérez-Seijo, S.
  4. Rodríguez-Castro, M.
  5. Negreira-Rey, M.-C.

ISBN: 9780367360498

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 1-174

Tipo: Libro

DOI: 10.4324/9780367809638 GOOGLE SCHOLAR