LOSADA ALDREY, M. Carmen, CID FERNÁNDEZ, Alba, FERNÁNDEZ CARBALLIDO, Xurxo (2016): Para dar trela. Manual práctico de fraseoloxía galega. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. ISBN 978-84-453-5223-6; 292 páxs.

  1. María Isabel González Rey
Revista:
Cadernos de fraseoloxía galega
  1. María Isabel González Rey (dir.)

ISSN: 1698-7861

Ano de publicación: 2016

Número: 18

Páxinas: 272-275

Tipo: Recensión

Outras publicacións en: Cadernos de fraseoloxía galega

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

  • Ano 2016
  • Factor de impacto da revista: 0,020
  • Ámbito: FILOLOGÍA HISPÁNICA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 72/132
  • Ámbito: FILOLOGÍAS Cuartil: C4 Posición no ámbito: 207/326

CIRC

  • Ciencias Humanas: C