As confrarías de pescadores

  1. María Teresa Cancelo Márquez
  2. Emilia Vázquez Rozas
Book:
Informe sobre a Economía Social en Galicia 2019
  1. María Teresa Cancelo Márquez (coord.)
  2. Manuel José Botana Agra (coord.)

Publisher: CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC

ISBN: 978-84-09-27628-8

Year of publication: 2021

Pages: 95-116

Type: Book chapter