As confrarías de pescadores

  1. María Teresa Cancelo Márquez
  2. Emilia Vázquez Rozas
Buch:
Informe sobre a Economía Social en Galicia 2019
  1. María Teresa Cancelo Márquez (coord.)
  2. Manuel José Botana Agra (coord.)

Verlag: CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC

ISBN: 978-84-09-27628-8

Datum der Publikation: 2021

Seiten: 95-116

Art: Buch-Kapitel