On the grammaticalization of the Spanish expression "puede que"

 1. María José Rodríguez Espiñeira 1
 2. Belén López Meirama 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Theoretical and empirical issues in grammaticalization
 1. Elena Seoane Posse (coord.)
 2. María José López Couso (coord.)
 3. Teresa Fanego (col.)

Editorial: John Benjamins

ISBN: 9789027229892

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 293-314

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 2 (29-09-2023)