Os efectos do afundimento do Prestigevaloración económica dos danos na pesca galega

  1. María do Carme García-Negro dir.
  2. Adolfo Carballo Penela
  3. Carlos Sebastián Villasante

Publisher: A Nosa Terra

ISBN: 978-84-8341-216-9

Year of publication: 2008

Type: Book