Os efectos do afundimento do Prestigevaloración económica dos danos na pesca galega

  1. María do Carme García Negro dir.
  2. Adolfo Carballo Penela
  3. Carlos Sebastian Villasante Larramendi

Verlag: A Nosa Terra

ISBN: 978-84-8341-216-9

Datum der Publikation: 2008

Art: Buch