Natureza e medioambiente

  1. Alberto Martí Ezpeleta
  2. Manuel Cabalar Fuentes
  3. Eduardo Martínez García
Libro:
Xeografía de Galicia
  1. Piñeira Mantiñán, María José (coord.)
  2. Santos Solla, José Manuel (coord.)

Editorial: Edicións Xerais de Galicia

ISBN: 978-84-9914-306-4

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 97-129

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (25-02-2024)