Natureza e medioambiente

  1. Alberto Martí Ezpeleta
  2. Manuel Cabalar Fuentes
  3. Eduardo Martínez García
Book:
Xeografía de Galicia
  1. María José Piñeira Mantiñán (coord.)
  2. Xosé Manuel Santos Solla (coord.)

Publisher: Edicións Xerais de Galicia

ISBN: 978-84-9914-306-4

Year of publication: 2011

Pages: 97-129

Type: Book chapter

Metrics

Cited by

  • Dialnet Metrics Cited by: 1 (03-10-2023)