Design and development of nanolubricants for the production and efficient use of the energy

  1. José Manuel Liñeira del Río
Dirixida por:
  1. Enriqueta R. López Iglesias Director
  2. Josefa Fernández Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2020

Tribunal:
  1. Jose Luis Viesca Rodríguez Presidente/a
  2. Josefa Salgado Carballo Secretaria
  3. Ramiro Carneiro Martins Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Física Aplicada

Tipo: Tese

Resumo

Esta Tese centrouse no deseño e caracterización de nanolubricantes formados por aceites base e distintos tipos de nanopartículas como aditivos. Para este fin, estudáronse o comportamento termofísico e tribolóxico dos nanolubricantes, e a súa estabilidade. Obtivéronse nanolubricantes cunha estabilidade de ata 11 meses. Para determinar o coeficiente de fricción, o espesor do filme e o par de fricción, empregáronse catro equipos tribométricos e, para cuantificar o desgaste producido, un perfilómetro óptico 3D. Obtivéronse reducións de fricción e de desgaste (ancho de pegada) de ata 36% y 67%, respectivamente. Tamén se estudaron os mecanismos de redución do desgaste dos nanoditivos mediante microscopía electrónica de varrido e microscopía Raman confocal, entre outras.