Design and development of nanolubricants for the production and efficient use of the energy

  1. José Manuel Liñeira del Río
Supervised by:
  1. Enriqueta R. López Iglesias Director
  2. Josefa Fernández Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 2020

Committee:
  1. Jose Luis Viesca Rodríguez Chair
  2. Josefa Salgado Carballo Secretary
  3. Ramiro Carneiro Martins Committee member
Department:
  1. Department of Applied Physics

Type: Thesis

Abstract

Esta Tese centrouse no deseño e caracterización de nanolubricantes formados por aceites base e distintos tipos de nanopartículas como aditivos. Para este fin, estudáronse o comportamento termofísico e tribolóxico dos nanolubricantes, e a súa estabilidade. Obtivéronse nanolubricantes cunha estabilidade de ata 11 meses. Para determinar o coeficiente de fricción, o espesor do filme e o par de fricción, empregáronse catro equipos tribométricos e, para cuantificar o desgaste producido, un perfilómetro óptico 3D. Obtivéronse reducións de fricción e de desgaste (ancho de pegada) de ata 36% y 67%, respectivamente. Tamén se estudaron os mecanismos de redución do desgaste dos nanoditivos mediante microscopía electrónica de varrido e microscopía Raman confocal, entre outras.