Estudio histológico y radiológico de las malformaciones de larvas y juveniles de lenguado senegalés, " Solea senegalensis L. ", en cultivo intensivo

 1. Quiroga, M.I. 1
 2. Riaza, A. 2
 3. Ferreiro. I. 1
 4. Vázquez, S. 1
 5. Barreiro, A. 1
 6. Bermúdez, R. 1
 7. Carreira, M.C. 3
 8. Faílde, D. 3
 9. Losada, A.P. 3
 10. Nieto, J.M. 3
 1. 1 Dpto. Ciencias Clínicas Veterinarias, Fac. Veterinaria, USC
 2. 2 2Stolt Sea Farm, Carnota, Lira, A Coruña
 3. 3 Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Ciencias Clínicas Veterinarias
Libro:
X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia
 1. Rey Méndez, Manuel

Editorial: Asociación Cultural do Foro dos Recursos Mariños

ISBN: 978-84-608-0755-1

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 595-596

Congreso: Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas (10. 2007. O Grove)

Tipo: Achega congreso