Estudio histológico y radiológico de las malformaciones de larvas y juveniles de lenguado senegalés, " Solea senegalensis L. ", en cultivo intensivo

 1. M.I. Quiroga 1
 2. A. Riaza 2
 3. I. Ferreiro 1
 4. S. Vázquez 1
 5. A. Barreiro 1
 6. R. Bermúdez 1
 7. M.C. Carreira Gómez 3
 8. D. Faílde 3
 9. Ana Paula Losada García 3
 10. J. M. Nieto Rodríguez 3
 1. 1 Dpto. Ciencias Clínicas Veterinarias, Fac. Veterinaria, USC
 2. 2 2Stolt Sea Farm, Carnota, Lira, A Coruña
 3. 3 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Book:
X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia
 1. Manuel Rey Méndez

Publisher: Asociación Cultural do Foro dos Recursos Mariños

ISBN: 978-84-608-0755-1

Year of publication: 2008

Pages: 595-596

Congress: Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas (10. 2007. O Grove)

Type: Conference paper