Desigualdades en saúde no estudantado de Ensino Secundario Obrigatorio dunha poboación multicultural (Burela, Lugo)

  1. Ainara Díaz Geada
Supervised by:
  1. Francisco Caamaño Isorna Director
  2. Lucía Moure Rodríguez Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 2020

Committee:
  1. Agustín Montes Martínez Chair
  2. Patricia Gómez Salgado Secretary
  3. Albert Espelt Hernández Committee member
Department:
  1. Department of Psychiatry, Radiology, Public Health, Nursing and Medicine

Type: Thesis

Abstract

Esta pescuda prentende avaliar as desigualdades sociais en saúde do estudantado de secundaria de Burela (Lugo) e as súas consecuencias nos comportamentos en saúde desta poboación. A diversidade poboacional de Burela, enmarcada no contexto galego actual, conforma unha realidade paradigmática que nos fai cuestionar metodoloxías e nos sumerxe en novos horizontes. Propuxémonos avaliar o efecto do xénero, a procedencia e as desigualdades en saúde sobre o consumo de alcol, tabaco e cannabis nesta poboación; coñecer a relación entre o consumo destas substancias psicoactivas e o bullying co estado de ánimo negativo e afondar nas influencias contextuais nestas conductas, en poboacións con características socioeconómicas e número de habitantes similar, mediante a comparación destas asociacións en adolescentes de Burela fronte aos da Catalunya Central. Este traballo supón a primeira achega desde a epidemioloxía á influencia das desigualdades en saúde durante a adolescencia na poboación galega.