Contributions to spectral spatial statistics

  1. Crujeiras Casais, Rosa María
Dirixida por:
  1. Wenceslao González Manteiga Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2007

Departamento:
  1. Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización

Tipo: Tese