Imagen del Departamento Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización

Director: PEDRO FARALDO ROCA

Secretario: RODRIGO LOPEZ POUSO